STRIK

MINIMUM REISWOOD 2.0 STRIK - ARMY
500,00 DKK
MINIMUM ASAMA STRIK - DARK NAVY
700,00 DKK
MINIMUM TOKACHI TURTLENECK - BLACK
600,00 DKK
MINIMUM ASAMA STRIK - IVORY
700,00 DKK
STRIK/SWEATER BLACK
700,00 DKK
STRIK/SWEATER NAVY
700,00 DKK